top of page

Maatregelenoverzicht 

Het maatregeloverzicht verschilt per adviesniveau. Hieronder per kolom de invulinstructie.

Maatregel: 

Aangeven of een maatregel wel of niet wordt geadviseerd. Op adviesniveau 3 alleen de onderzochte specifieke maatregelen aangeven. 

Aandachtspunten monumentale waarden: 

Aangeven of er in relatie tot een maatregel specifieke aandachtspunten zijn, waarmee rekening gehouden moet worden in verband met het behoud van monumentale waarden en risico’s voor het monument. Wijzigingen die beeldbepalend zijn kunnen een ontwerp-vraag opleveren voor een architect. 

 

Besparing:

Aangeven energiebesparingen in percentages of absolute waarden. Bij adviesniveau 1 globale besparingspercentages op basis van kengetallen. Bij adviesniveau 2 indicatieve absolute besparingen op basis van kengetallen gerelateerd aan maten, vermogens en hoeveelheden. Bij adviesniveau 3 absolute besparingen op basis van berekeningen.

Investering: 

Aangeven investeringskosten (alleen voor niveau 2 en 3). Bij adviesniveau 2 indicatieve bepaling op basis van kengetallen gerelateerd aan maten, vermogens en hoeveelheden. Bij adviesniveau 3 nauwkeurige bepaling op basis van berekeningen.

Terugverdientijd (TVT): 

Aangeven terugverdientijd op basis van eenvoudige rekenmethode (kosten gedeeld door jaarlijkse baten). Bij adviesniveau 1 globale bepaling op basis van kengetallen. Bij adviesniveau 2 indicatieve bepaling op basis van kengetallen gerelateerd aan maten, vermogens en hoeveelheden. Bij adviesniveau 3 nauwkeurige bepaling op basis van berekeningen.

Levensduur: 

Aangeven verwachte levensduur maatregelen in verband met termijnen die gelden voor terugkerende investeringen (alleen voor adviesniveau 3).

bottom of page