top of page

Restauratievisie

Het verduurzamen van een gebouw wordt vaak gecombineerd met (groot) onderhoud en soms functie-aanpassing. In zo’n situatie is het opstellen van een restauratievisie zeer aan te bevelen. De restauratievisie brengt in beeld brengt wat de spanning is tussen de ‘claims’ vanuit de omgeving en het (huidige of toekomstige) gebruik, de technische staat van het monument en de cultuurhistorische waarden. De restauratievisie maakt vervolgens duidelijk op welke wijze tot een optimale inpassing van het programma in het monument kan worden gekomen. 

De Restauratievisie is beschreven in URL 1001. Klik hier voor meer informatie.

SCHEMA URL 1001.png
bottom of page