top of page

Verantwoording

Nu velen de stap aan het zetten zijn naar het verduurzamen van een monument, komt de vervolgvraag steeds nadrukkelijker naar voren: ‘HOE doe je dat eigenlijk, een monument verduurzamen?’. 

 

Op deze site vindt u technische informatie over het verduurzamen van monumenten. Deze informatie is ontleend aan ERM-richtlijnen en andere documenten. Maar er zijn ook een maquette, modellen en monsters. Want niets inspireert iemand zo effectief als het zien en kunnen vasthouden van de te gebruiken materialen, de laagsgewijze-opbouw (isolatie-concepten).  Daarmee wordt ‘een ingreep in het monument’ tastbaar en zichtbaar. 

 

Daarom zijn de uitvoeringsaspecten van het verduurzamen op een nieuwe manier uitgewerkt, namelijk door fysieke modellen, digitale modellen en uitvoeringsrichtlijnen te combineren. 

Fysiek (lesmateriaal)

 

Verduurzaamd woonhuis-monument (‘opengewerkt’). 

 

Tastbare modellen voor het isoleren van monumentale daken, vensters, gevels en vloeren.

Een complete verzameling van materialen die gebruikt worden bij het isoleren van monumenten. 

Digitaal (gericht op professionals)

 

  • Digitaal model
    Verduurzaamd woonhuis-monument (inclusief bouwkundige details).

 

  • Uitvoeringsrichtlijnen

Signaleren mogelijkheden verduurzaming, verduurzamingsadvies en restauratievisie. Aanwijzingen voor het isoleren monumentale daken en van vensters.

De uitvoeringsrichtlijnen voor het verduurzamen van gevels en vloeren zijn nog niet gereed.

 

Alle relevante technische informatie over materialen, specifiek voor monumenten.
 

Plannen omzetten in bestekteksten met behulp

van de kwaliteitsbeelden (foto’s).

Op deze website staat alle beschikbare technische informatie bij elkaar. Tezamen levert dat een goed beeld van de uitvoeringsaspecten van het verduurzamen van een monument door middel van na-isolatie. 
 

De website is een groeimodel: er zullen nog diverse onderwerpen aan toegevoegd worden.

bottom of page