top of page
strook home.jpg

‘Hóe doe je dat eigenlijk, een monument verduurzamen?’ Met een geïntegreerde benadering van lesmateriaal, ontwerptools en uitvoeringsrichtlijnen wordt die vraag op deze website beantwoord. Digitale en fysieke middelen zijn hierbij samengebracht. 

Informatie voor architect, adviseur, aannemer en gemeente 

OVR 01 3D.png

Voorbeeld verduurzamen woonhuis

Kijk hier voor voorbeelden van duurzaamheidsmaatregelen met bouwtechnische uitwerking.

Bouwfysischonderzoek.png

8 februari 2024

Impressie kennisbijeenkomst 'verduurzaming in de praktijk'
De monumentale deuren van de herbestemde en verduuurzaamde kerk De Stad Klundert openden 8 februari jl. Circa 100 professionals uit de monumenten- en erfgoedsector kwamen bijeen in deze sfeervolle locatie in de historische vestingstad voor een inspirerende middag. Aan bod kwamen het verduurzamingsproces, de laatste inzichten en diverse concepten in glas- en gevelisolatie, kwaliteitsrichtlijnen en de praktische uitvoering. De centrale vraag: hóe verduurzaam je monumenten in de praktijk? De bijeenkomst werd georganiseerd door Stichting ERM.

Lees meer

27 september 2022

Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk

Lees meer

8 september 2022

Op dit moment is de concept-rapportage ‘praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten’ gereed. We hebben besloten de eindrapportage over de zomer heen te tillen, zodat we onze bevindingen en het concept-rapport konden laten toetsen door een onafhankelijk expertteam gespecialiseerd in bouwfysica betreffende monumenten. Lees meer

3 juni 2022

Tijdens Beurs Monument op 18 mei deelden Stichting ERM en de RCE kennis en voorbeelden van cases die tijdens het Praktijkonderzoek – na-isoleren woonhuismonumenten de afgelopen maanden naar voren zijn gekomen. Omdat we nog volop in het onderzoek zitten, is het te vroeg om al conclusies te delen. Wel geven we met deze presentatie inzicht in het proces en praktijkvoorbeelden. Klik hier voor de presentatie van Stichting ERM.

21 december 2021

Praktijkonderzoek isoleren woonhuismonumenten zet volgende stap

Lees meer

19 oktober 2021
Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in onderzoek Lees meer

Verduurzaming-8feb2024.png
Presentatie praktijkonderzoek ERM_DEF.jpg
ERM sept 400x800.png
bottom of page