strook home.jpg

Informatie voor architect, adviseur, aannemer en gemeente 

Monumentenzorg én verduurzaming: het lijken twee aparte werelden die op het eerste gezicht lastig hand-in-hand gaan. Toch zijn de mogelijkheden legio, mits deskundig uitgevoerd.

Op deze site vindt u technische informatie uit de ERM-uitvoeringsrichtlijnen en andere publicaties over het energetisch verduurzamen van gebouwde monumenten.

Kijk hier voor voorbeelden van duurzaamheidsmaatregelen met bouwtechnische uitwerking.

Voorbeeld verduurzamen woonhuis