top of page

Waaier: Uw monument energiezuinig

In de waaier “Uw monument energiezuinig; Praktische tips voor verduurzaming” heeft ERM allerlei maatregelen op een rij gezet om tot een goede balans tussen comfort, energieverbruik en monumentale waarden te komen. 
ERM-WAAIER-DUURZAAMHEID.png

Energiebesparing bij monumenten in Parkstad

In de waaier ‘Energiebesparing bij monumenten in Parkstad’ vindt u een uitwerking van energie-aspecten die specifiek gericht is op de situatie in Limburg-Parkstad. De waaier gaat in op de mogelijkheden bij kerken, kloosters, hoeves, kastelen en woonhuizen.
Waaier-Parkstad.png

Verduurzaming van monumentale kerkgebouwen

Aan de hand van meerdere verduurzamingsonderzoeken en energiebesparingsadviezen is onderzocht of er praktische methoden en maatregelen zijn te ontwikkelen en op hun effecten zijn te beoordelen voor verduurzaming van monumentale kerken. De analyse is uitgevoerd bij een aantal objecten van kerkelijk erfgoed.
Verduurzaming-van-monumentale-kerkgebouwen.png

Isoleren van historische pannendaken

Deze brochure geeft isolatieconcepten voor het isoleren van pannendaken bij monumenten. De isolatieconcepten bestaan uit tekeningen, beschrijvingen en aanwijzingen. De inhoud is ontleend aan URL 4014 ‘Historisch pannendak’. Raadpleeg voor een juist gebruik ook de URL. Aan de hand van de beslisboom kunt u nagaan welk isolatieconcept in uw geval van toepassing is.
Afbeelding-isoleren-van-historische-pannendaken.png

Isoleren van leidaken

Deze brochure geeft isolatieconcepten voor het isoleren van leidaken bij monumenten. De isolatieconcepten bestaan uit tekeningen, beschrijvingen en aanwijzingen. De inhoud is ontleend aan URL 4010 ‘Historisch leidak’. Raadpleeg voor een juist gebruik ook de URL. Aan de hand van de beslisboom kunt u nagaan welk isolatieconcept in uw geval van toepassing is.
Afbeelding-isoleren-van-leidaken.png

Isoleren van metalen dakbedekkingen

Deze brochure geeft isolatieconcepten voor het isoleren van metalen (lood, koper, zink) daken bij monumenten. De isolatieconcepten bestaan uit tekeningen, beschrijvingen en aanwijzingen. De inhoud is ontleend aan URL 4011 ‘Metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten’. Raadpleeg voor een juist gebruik ook de URL. Aan de hand van de beslisboom kunt u nagaan welk isolatieconcept in uw geval van toepassing is.
Afbeelding-isoleren-van-metalen-dakbedekkkingen.png

Isoleren van rieten daken

Deze brochure geeft isolatieconcepten voor het isoleren van rieten daken bij monumenten. De isolatieconcepten bestaan uit tekeningen, beschrijvingen en aanwijzingen. De inhoud is ontleend aan URL 4004 ‘Riet’. Raadpleeg voor een juist gebruik ook de URL. Aan de hand van de beslisboom, kunt u nagaan welk isolatieconcept in uw geval van toepassing is.
Afbeelding-isoleren-van-rieten-daken.png

Na-isolatie van historische woonhuizen

Deze gids biedt de erfgoedprofessional een overzicht van de stappen die zij moeten nemen als zij een historisch pand willen verduurzamen door middel van na-isolatie. Verschillende isolatiemethoden en – materialen worden toegelicht. Voor verschillende gebouwonderdelen worden de voor- en nadelen, maar ook de uitvoeringvereisten, opgesomd.
isolatie-van-historische-gebouwen.png

Energetische ingrepen in monumenten: een duurzaam verhaal?! 

Reader van de conferentie van WTA Nederland – Vlaanderen in 2017.
Energetische ingrepen.png
bottom of page