top of page

Signaleren mogelijkheden voor verduurzaming

Weten waar de kansen voor energiebesparing liggen is belangrijk. Het onderkennen van monumentale waarden ook. Een eerste stap is een bouwkundige opname van het monument met behulp van de Checklist Energieprestatie. Met de Checklist kunt u op systematische wijze de situatie inventariseren en mogelijkheden voor verduurzaming signaleren. 

Biedt dat perspectief op energiebesparing met behoud van monumentale waarden? Dan is de volgende stap het opstellen van een verduurzamingsadvies

Toelichting 

In combinatie met de inspectie van een monument (bouwkundige conditiemeting volgens URL 2005) kan een monumenten-inspecteur de energieprestatie van het monument inventariseren. Daartoe verzamelt hij gegevens over de gebouwschil, context en eerder getroffen maatregelen. Tevens kunnen verduurzamingsopties, in de vorm van oplossingsrichtingen voor het verbeteren van de energieprestatie, worden gesignaleerd. De inspecteur gebruikt daarbij de Checklist Energieprestatie. 

Toezichthouders.png
bottom of page