Signaleren mogelijkheden

In combinatie met de inspectie van een monument (bouwkundige conditiemeting volgens URL 2005) kan een monumenten-inspecteur de energieprestatie van het monument inventariseren. Daartoe verzamelt hij gegevens over de gebouwschil, context en eerder getroffen maatregelen. Tevens kunnen verduurzamingsopties, in de vorm van oplossingsrichtingen voor het verbeteren van de energieprestatie, worden gesignaleerd. De inspecteur gebruikt daarbij de Checklist Energieprestatie. 

 

De resultaten zijn bedoeld als inspiratie voor de monument-eigenaar. De resultaten kunnen ook dienen als basis voor een verduurzamingsadvies op niveau 1
 

Toelichting op de Checklist 


De inspecteur neemt de volgende gegevens zo objectief mogelijk op en legt deze vast in woord en beeld:

  1. Gevels: de isolatiewaarden van buitengevels, vensters, deuren en luiken als onderdeel van de thermische schil, alsmede van binnenwanden grenzend aan onverwarmde ruimten (warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficiënt);

  2. Daken: de isolatiewaarden van hellende daken, platte daken, dakkapellen en dakramen als onderdeel van de thermische schil (warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficiënt);

  3. Vloeren: de isolatiewaarden van vloeren als onderdeel van de thermische schil, alsmede van vloeren en plafonds grenzend aan onverwarmde ruimten;

  4. Installaties: de systeemrendementswaarden van verwarmingsinstallaties, koelinstallaties, ventilatiesystemen, afgiftesystemen en installaties met betrekking tot hernieuwbare energie;

  5. Uitgevoerde overige maatregelen: de quick wins die reeds zijn uitgevoerd;

  6. Situatie: de gebouworiëntatie, belendingen en omgeving van het gebouw;

  7. Gebruik: het energie- en warmtapwaterverbruik, stroomopwekking, gebruiksfunctie(s) en benuttingsgraad in de tijd;

  8. Verduurzamingsopties: signalering van maatregelen die nog niet zijn uitgevoerd en die niet op voorhand afvallen vanwege de monumentale waarden (indicatief beoordeeld door de inspecteur of op basis van een beschikbaar bouwhistorisch onderzoek) en situationele aspecten.