top of page

Met dank aan

Beheer website

Het beheer van deze site wordt verzorgd door Stichting ERM. ERM wordt daarin bijgestaan door een Redactieraad. De Redactieraad bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam, Rheden en Steenwijkerland, Erfgoed Leiden, Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant, een DuMo-adviseur, een juridisch adviseur en het ERM-bureau. 

 

Ontwikkeling website 

Het opstellen van deze website, het maken van het lesmateriaal en de digitale uitwerking zijn mede mogelijk geworden dankzij financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en begeleiding van Nationaal Restauratie Centrum, Gelders Restauratie Centrum en het Nationaal Restauratiefonds

bottom of page