top of page
Voor wie

We richten ons op de niet-professioneel ingerichte monumentenbezitters: organisaties die soms te maken hebben met vragen over onderhoud of restauratie van monumenten. Dit komt voor bij woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, rentmeesters, natuurbeheerorganisaties en gemeenten. De specifieke deskundigheid is daar niet altijd aanwezig. Deze site is bedoeld om hen verder te helpen. 

Verantwoording website

Deze website is tot stand gekomen door de stichting ERM. Deze stichting is opgericht om het restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden.

Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD Restauratiekwaliteit) van de stichting ERM heeft de inhoud van de website vastgesteld; de site wordt bijgehouden door het ERM-bureau

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. De stichting ERM aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden in deze website of aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites.

bottom of page