strook home.jpg

Informatie voor architect, adviseur, aannemer en gemeente 

Monumentenzorg én verduurzaming: het lijken twee aparte werelden die op het eerste gezicht lastig hand-in-hand gaan. Toch zijn de mogelijkheden legio, mits deskundig uitgevoerd.

Op deze site vindt u als professional monumentenzorg technische informatie uit de ERM-uitvoeringsrichtlijnen en andere publicaties over het verduurzamen van gebouwde monumenten.

Voorbeeld verduurzamen woonhuis

Kijk hier voor voorbeelden van duurzaamheidsmaatregelen met bouwtechnische uitwerking.

AdobeStock_27469283.jpg
  • LinkedIn - grijze cirkel
  • LinkedIn - Stichting ERM
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube