top of page

Consumenten informatie over verduurzaming monumenten

Voor monumenten-eigenaren, toezichthouders of uitvoerders wordt in vier korte video’s specifieke kennis over verduurzaming van monumenten gepresenteerd. De rode draad is de balans te vinden tussen verduurzaming en behoud van de cultuurhistorische waarden. De opbouw van de vier video’s is van breed – het opstellen van ambities – tot diep – de keuze in specifieke isolatiematerialen.

Aflevering 1: Ambities: monument en duurzaamheid in balans

Aflevering 2: Isoleer goed – of doe het niet, want houd rekening met vocht, ventilatie en gezondheid

Aflevering 3: Allerlei verduurzamingsmaatregelen zijn mogelijk, maar wat leveren ze op?

Aflevering 4: Waar begin ik? Oriëntatie op isolatieproducten en -systemen

'Monument van morgen' is geproduceerd in opdracht van stichting ERM en mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met dank aan de Federatie Monumentengemeenten.

bottom of page