top of page

Vraag en antwoord

Deze rubriek wordt verzorgd door ir. Evert Jan Nusselder van Monumentenzorg.

Vraag en antwoord.png

Wij bewonen een huis, ontworpen door Gerrit Rietveld; het huis is gemeentelijk monument. Onze gasrekening voor verwarming is meer dan driemaal zo hoog als 'normaal' voor een vrijstaande woning. Wat is er voor ons soort pand mogelijk op verduurzamingsgebied? Lees verder.

Welke ervaringen zijn er met verduurzaming van monumentale kerken en welke aanpak beveelt u aan?
Lees verder.

Onze duurzaamheidsadviseur gaf bij verschillende voorgestelde maatregelen een terugverdientijd

Hoe werkt dat? Lees verder.

Zijn er kengetallen voor het energiegebruik in monumenten voor verwarming, zodat wij kunnen zien of ons pand boven, onder of op het gemiddelde daarvoor scoort? Lees verder.

Eerder berichtte u over schuifraamverbetering. Zijn er extra tips en adviezen voor vensterverduurzaming te geven? Lees verder.

Naar aanleiding van de informatie over ventilatie en Covid-19 veiligheid kwamen enkele vragen binnen over de mogelijkheid om uit meting van het CO2-gehalte in het door personen gebruikte vertrek conclusies te trekken over het risico van besmetting met het Coronavirus. Voor het antwoord daarop is kort gericht onderzoek gedaan en zijn enige deskundigen op het gebied van bouwfysica en installatie- en ventilatietechniek geraadpleegd. Lees verder.

De Corona-pandemie brengt ons ertoe om de ventilatie/luchtbehandeling van ons publiekstoegankelijke monument beter en veiliger te maken, liefst ook met verduurzamend effect. Heeft u daar aandachtspunten en tips bij? Lees verder.

Ons grachtenpand telt bij elkaar twaalf kozijnen met schuiframen. Langs kieren en het enkele glas verliezen wij naar ons idee veel warmte in het stookseizoen. Zijn er verantwoorde verduurzamingsmogelijkheden bij monumentale schuifvenstersLees verder.

In onze gemeente geldt een verbod voor zonnepanelen op monumenten. Acht u dat terecht en kunt u, in aansluiting op de voorgaande bijdragen over duurzame opwekking, de voor- en nadelen van toepassing van zonnepanelen op en bij monumenten voor ons behandelen? Lees verder.

Ik las uw vorige bericht over windstroom. Daarin kwam kort iets over stroomopwekking met waterkracht bij monumenten aan bod. Onze buitenplaats ligt aan een beek in het oosten van het land, waar het niet zo waait. Is er meer over stroomopwekking met waterkracht te zeggen? Lees verder.

Op onze historische buitenplaats gebruiken wij veel stroom. Wij willen daarin verduurzamen, maar toepassing van zonnepanelen is om meerdere redenen niet mogelijk/wenselijk. Plan is om groene stroom met een of enkele kleine windmolens te gaan opwekken. Wat is uw oordeel daarover? Lees verder.

Wij willen ons monumentale woonhuis gasloos van warmte en warm water voorzien. Plan is om over te stappen naar een warmtepompsysteem. Wat is er voor nodig om dat succesvol te doen? Lees verder.

In ons monumentale museum met stijlkamers en schilderijen willen wij ter besparing op stroomkosten overstappen op LED-verlichting. Maar wij zijn bang dat de verlichtingskwaliteit – kleurweergave, verlichtingssfeer – daar onder gaat lijden. Heeft ERM hier een oordeel over? Lees verder.

In onze gemeente adviseerde de monumentenafdeling om voor isolatie van ons monumentale pannendak een dunne multi-folie reflecterende isolatie toe te passen. Dat zou hoge isolatie-prestaties opleveren bij geringe diktemaat. Is dat zo? Lees verder.

Wij hebben hoge stookkosten met onze centrale verwarming, maar zijn nog niet toe aan ingrijpende verduurzamingsmaatregelen voor ons monumentale huis. Zijn er misschien slimme, eenvoudige middelen om onze verwarmingsinstallatie besparender te laten werken? Lees verder.

Wij willen ons monumentale buitenhuis gaan isoleren (muren en dak). Wij kregen het advies vooraf een infraroodscan te laten maken. Is dat zinvol en heeft ERM daar nog advies bij? Lees verder.

bottom of page