Restauratievisie en ontwerp

Het verduurzamen van een gebouw wordt vaak gecombineerd met (groot) onderhoud en soms functie-aanpassing. Het opstellen van een restauratievisie is dan zeer aan te bevelen. Onderstaand figuur geeft een indruk van het spanningsveld waarbinnen de restauratiearchitect beweegt. De aspecten hebben een wisselwerking en het gewicht per aspect verschilt per opgave. De aspecten in het binnenste ring behoren in het algemeen tot de kern van de opgave. 

Klik hier voor meer informatie.

SCHEMA URL 1001.png